Het bestuur

Het schoolbestuur is in Nederland het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband met de school worden genomen over het onderwijs dat wordt gegeven, en over de school als geheel.
’t Bastion valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Interconfessioneel PC/RK Onderwijs te Bredevoort. ’t Bastion is de enige school die valt onder deze stichting en daarmee is de school een éénpitter. Teneinde deze (weloverwogen en bewuste) positie verantwoord en duurzaam te handhaven, werkt het bestuur met de ‘code goed bestuur’. De directeur van ’t Bastion is onderdeel van het bestuur en is daarmee directeur-bestuurder. Binnen het bestuur is de directeur de enige uitvoerend bestuurder. De overige (7) bestuursleden zijn niet-uitvoerend en toezichthoudend. Hiermee is de scheiding tussen bestuur en toezicht gerealiseerd.

 

Het bestuur houdt toezicht aan de hand van het Bestuurlijk Toetsingskader. Deze kunt u hier vinden.  

Het bestuur legt verantwoording af in het jaarverslag. Deze kunt u hier vinden.

 

Het huidige bestuur van 't Bastion bestaat uit:

 

- Mariska Beijers

- Roy Lammers

- Susan Beijers

- Joost Wichers

- Lindsey van der Steen

- Grethel Westerveld

- Niek Weevers

- Astrid Kempink, directeur-bestuurder, 0543-451529, a.kempink@bastionbredevoort.nl 

 

Mail: directie@bastionbredevoort.nl

 

Documenten vanuit het bestuur:

Domeinverdeling, nevenfuncties en rooster van aftreden bestuurders

Managementstatuut

Statuten