Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met het team of de directie te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. 

Als dit overleg niet het gewenste resultaat oplevert kan de MR benaderd worden. Als ook dit overleg onbevredigend is, kan uiteindelijk het bestuur worden aangesproken. Indien er op- of aanmerkingen zijn over een leerkracht, zal als eerste de leerkracht zelf moeten worden aangesproken. In tweede instantie kan en mag de directie hierop worden aangesproken.

 

In het geval dat een meningsverschil niet in voldoende mate opgelost kan worden, kunt u voor de behandeling van uw klacht contact opnemen met de schoolcontactpersoon, Gerdien Vermie. Buiten de school om kan direct contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school. Dit is mevr. G. Westerveld, tel. 06-30783034. Deze beide personen kunnen u behulpzaam zijn bij de afhandeling van uw klacht.

In gevolge de Kwaliteitswet is onze school aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het primair- en voortgezet onderwijs en de BVE. Deze commissie beoordeelt de (on)gegrondheid van de klacht. De klachtenregeling van deze commissie is ter inzage op te vragen bij de contact- of vertrouwenspersoon van onze school. Het volledige adres van de klachtencommissie luidt als volgt:

 

Landelijke Klachtencommissie voor Primair Onderwijs,Voortgezet Onderwijs en BVE

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

070 386 16 97

info@klachtencommissie.org