Samenwerken


Kernwaarden - Nederlandse Dalton VerenigingOveral in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid niet zonder zijn medemens kan. Zo ook binnen het daltononderwijs. De school is een leeromgeving waar een ieder met en van elkaar leert, wat bijdraagt aan het verwerven van nieuwe kennis. In de samenwerking leren kinderen dat er verschillen bestaan tussen mensen. De sociale vaardigheden en het reflecteren op de verschillende manieren van leren ontwikkelen in de samenwerking.