Effectiviteit

Kernwaarden - Nederlandse Dalton VerenigingHet daltononderwijs bij ons op school is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De taak die als rode draad fungeert binnen onze school biedt kinderen de gelegenheid om kennis en vaardigheden optimaal te gebruiken. We streven ernaar om te werken met een taak “op maat”. Binnen deze taak is er naast de basisprogramma, ook ruimte voor culturele en morele ontwikkeling.