Inspectie van het onderwijs

Voor vragen over onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u zich wenden tot het volgende adres: 

 

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

           

Voor vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)