Inspectie van het onderwijs

In 2022 hebben we een bestuursonderzoek van de inspectie gehad. Dit is een regulier vierjaarlijks onderzoek. Als eindoordeel hebben we een GOED gekregen, iets waar we erg trots op zijn.

Rapportage inspectiebezoek 2023

 

Voor vragen over onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u zich wenden tot het volgende adres: 

 

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

           

Voor vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)