Vrij vragen en ziek melden

Bij ziekmelding kunt u gebruik maken van het telefoonnummer 0543-451529 of een bericht via parro sturen naar de desbetreffende leerkracht. 

Maakt u daarbij uitsluitend gebruik van ons school telefoonnummer en niet middels WhatsApp of SMS naar de betreffende leerkracht.

 

Verzuim voor (tand)artsbezoek e.d. dient te worden gemeld middels een briefje/mailtje/parro bericht bij de groepsleerkracht.

 

Voor alle andere aanvragen voor verlof, volgen wij het verzuimprotocol (Verzuimkaart-PO-VO)) dat in de regio is vastgelegd.

Het is ter beoordeling van de directie van de school of en wanneer er verlof wordt verleend. Wij verzoeken u met klem contact met ons op te nemen, wanneer er een wens leeft op het gebied van verlof. ‘Ziek- en tandartsmeldingen’ ten dienste van bijvoorbeeld een weekendje weg, worden niet gewaardeerd en geaccepteerd. Bij een vermoeden van dergelijke verzuimgronden zal door de directie contact opgenomen worden met het thuisfront en, afhankelijk van de bevindingen, met de leerplichtambtenaar.

 

Voor vragen en/of opmerkingen n.a.v. vrij vragen en ziekmelden kunt u ten allen tijde contact opnemen met Astrid Kempink.