Tevredenheidsonderzoek

Iedere vier jaar wordt het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen bij ’t Bastion. Hierbij geven ouders hun mening over onze school. De link naar de rapportage van het onderzoek dat in juni 2022 is afgenomen, staat hieronder.

 

Oudertevredenheidsonderzoek 2021-2022