Schoolplan

’t Bastion valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Interconfessioneel PC/RK Onderwijs te Bredevoort.

Met goedkeuring van het bestuur is voor 2019-2023 voor onze school een schoolondernemingsplan opgesteld.  

In dit schoolondernemingsplan beschrijven we de koers die we gedurende vier jaar willen varen t.a.v. ons belangrijkste doel: het geven van goed onderwijs aan de kinderen die ons dagelijks worden toevertrouwd.

Het plan geeft aan het bestuur, het team en de ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.