Schoolplan

Voor 2015-2019 is voor interconfessionele Daltonbasisschool ’t Bastion uit Bredevoort een schoolplan opgesteld. ’t Bastion valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Interconfessioneel PC/RK Onderwijs te Bredevoort en is de enige basisschool is het Achterhoekse vestingstadje.

 

In dit schoolplan beschrijven we de koers die we gedurende vier jaar willen varen t.a.v. ons belangrijkste doel: het geven van goed onderwijs aan de kinderen die ons dagelijks worden toevertrouwd. Het plan geeft aan het bestuur, het team en de ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

 

Het schoolplan is door het team van ’t Bastion opgesteld middels een secuur uitgestippeld traject. In dit traject waren de directie en het managementteam leidend en werden de piketpaaltjes uitgezet voor de sessies met het gehele team.