Bestuur

Het schoolbestuur is in Nederland het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband met de school worden genomen over het onderwijs dat wordt gegeven, en over de school als geheel.

 

’t Bastion valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Interconfessioneel PC/RK Onderwijs te Bredevoort. ’t Bastion is de enige school die valt onder deze stichting en daarmee is de school een

 

éénpitter. Teneinde deze (weloverwogen en bewuste) positie verantwoord en duurzaam te handhaven, werkt het bestuur met de ‘code goed bestuur’. De directeur van ’t Bastion is onderdeel van het bestuur en is daarmee directeur-bestuurder. Binnen het bestuur is de directeur de enige uitvoerend bestuurder. De overige (7) bestuursleden zijn niet-uitvoerend en toezichthoudend. Hiermee is de scheiding tussen bestuur en toezicht gerealiseerd.

 

 

Het bestuur houdt toezicht aan de hand van het Bestuurlijk Toetsingskader. Deze kunt u hier vinden.  

 

Het bestuur legt verantwoording af in het jaarverslag. Deze kunt u hier vinden.

 

directie@bastionbredevoort.nl

Het huidige bestuur van 't Bastion bestaat uit:

 

Mariska Beijers  06-13311063 mariskabeijers@hotmail.com
Silvia van Mast   06-27372802 silviavanmast@kpnmail.nl 
Rick van der Pennen   06-53570017 rickvanderpennen@hetnet.nl
Joost Wichers   06-10260338 joost@derooyfysio.nl
Marleen Wensink   0543-452223 marleenwensink@hotmail.com
Lindsey van der Steen  

06-45790889

lindseyvandersteen@hotmail.com

 

Annemarie Veerbeek directeur-bestuurder   0614895360 a.veerbeek@bastionbredevoort.nl